Episódio #11 - Ale Balbo

Epísodio #10 - Christian Stilck

Episódio #09 - KILT (Rick Oliveira)

Episódio #08 - Danny Olliiver

Episódio #07 - System Toys

Episódio #06 - Black Hertz